ReadyPlanet.com
dot


40


Autodoor

 

PreGo Auto door,Auto door,Auto door,Auto door,PREGO,Door and Window Hardware,Doors & Windows

ประตูอัตโนมัติ (Automatic Doors)

การจำแนกประเภทของประตู

1. ประตูอัตโนมัติแบบสวิง (Swing Automatic Doors)
ลักษณะของประตูจะเป็นแบบสวิงคือใช้การผลักของมอเตอร์ สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับอาทิ Radar sensor, Infrared sensor, Safety beam, Access control ประตูประเภทนี้ได้รับความนิยมสูงในโรงงาน และบ้านพักอาศัย

2. ประตูอัตโนมัติแบบเลื่อน (Slide Automatic Doors)
ประตูแบบเลื่อนอัตโนมัตินี้ได้รับความนิยมสูงกว่าประตูแบบสวิง เนื่องจากการใช้งานให้ความคล่องตัวสูงกว่า อาทิ ร้านสะดวกซื้อ อาคารสำนักงาน (Office) และอื่นๆ สำหรับบ้านเรานั้นประตูประเภทนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกำลังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้างร้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และการแข่งขันทางการตลาด

ประตูอัตโนมัติแบบเลื่อน (Sliding Doors) ที่นิยมติดตั้งในบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน มี 2 แบบ คือ แบบบานเลื่อนเดี่ยว (Single Leaf) อาทิ 7-Eleven หรือ ประตูเข้า สำนักงาน (Office ) และ แบบบานเลื่อนคู่ (Double Leaf)

อุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยสำหรับประตู อัตโนมัติ (Automatic Doors)
1. Safety Beam Sensor ทำงานด้วยคลื่น อินฟราเรด (Infra-red) ติดตั้งที่เฟรมประตู หรือขึ้นเสาต่างหาก


2. Radar Sensor สามารถป้องกันประตูหนีบได้ด้วยการทำงานของคลื่น Radar อาศัยการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
3. Key Switch นิยมติดตั้งไว้ที่เคาท์เตอร์ อาทิ เปิด เมื่อต้องการให้การเข้าออกเป็นแบบอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์ Radar Sensor และ
ปิดเมื่อไม่ต้องการใช้เข้าออกแบบอัตโนมัติ แต่อาจใช้การควบคุมการเข้าออกด้วย รีโมทควบคุม หรือสวิตซ์กด อาทิร้านจำหน่าย ทอง


รูปตัวอย่างคีย์สวิตซ์ (Key Switch)


4. Electric Lock เป็นล๊อคไฟฟ้าสำหรับประตูเลื่อนอัตโนมัติ โดยปกติแล้ว ประตูเลื่อนแบบอัตโนมัติสามารถใช้มือเลื่อนเปิดด้วยมือได้
แต่ต้องออกแรงต้านแรงมอเตอร์ แสดงแดงให้เห็นว่าประตูไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ถ้าหากล๊อคประตูเพียงแค่แรงของมอเตอร์อย่างเดียว ดังนั้น
สำหรับประตูที่ต้องการความปลอดภัยสูง ก็สามารถติดตั้ง ล๊อคไฟฟ้า เพิ่มเติมได้

 

Single Door 450S 
Door Weight 120 KGM 
Door Width 800-1800mm 
Aluminum Box Width 1600-6300mm 
Door Open Speed 200-500mm/sec , Adjustible
Door Close Speed 200-400mm/sec, Adjustible 
Door Open Time Interval The door will be closed within 1~9 seconds after opened in the stable state, adjustable. 
Control Panel 8-bits Micro-controller based system. 
Motor Brushleww DC Mortor, 24V dc, 45 Watt 
Power Consumption 55 watt 100~260 Vac

Power Input AC 110/220V 50/60 Hz 
Operating Procedure AC -> ON -> Open door in slow speed (detected by CPU) Slow speed to halt (door open state)

Door close action -> Quick to close door -> Braking -> Moving in slow speed -> Moving -> Keep in close( Door in closed state )

The driving device of Brushless DC Motor performs the feature as follows:

1. Optical rule for distance measuring.
2. Stable rotating torque.
3. Stable rotating speed.
4. Heavy duty.
5. High efficiency without thermal problem.
6. High starting torque increasing open or close speed.
7. Easy to get through the door.
8. With overload protecting device to prevent sliding formard inadvance.

Driving Pulley:

The Driving Terminal of Guiding Belt is used to adjust the tension of the belt, and the Driving pulley base adopts vertical stand fixed with under the aluminum box to prevent door shaking aused by belt.

 

complete set for single automatic door.

 

 

 

Single Door 450T 
Door Weight 90 KGM 
Door Width 800-1800mm 
Aluminum Box Width 3200-6300mm 
Door Open Speed 200-500mm/sec , Adjustible
Door Close Speed 200-400mm/sec, Adjustible 
Door Open Time Interval The door will be closed within 1~9 seconds after opened in the stable state, adjustable. 
Control Panel 8-bits Micro-controller based system. 
Motor Brushleww DC Mortor, 24V dc, 45 Watt 
Power Consumption 55 watt 100~260 Vac
Power Input AC 110/220V 50/60 Hz 
Operating Procedure AC -> ON -> Open door in slow speed (detected by CPU) Slow speed to halt (door open state)

Door close action -> Quick to close door -> Braking -> Moving in slow speed -> Moving -> Keep in close( Door in closed state )

complete set for twin automatic door

 

Sliding Door Fixing and slinging device

It adopts and fixing the sliding door, less resisting force, smooth sliding, ladies or kids can easily pass through at halt period, equipped with resist wheel to prevent door sliding down.

Automatic Locking System

To be combined with security households living in the building and security controllers are only allowed to open the AUTO DOOR.

The Automatic Locking Base can be always readjust for accuracy concerned.

UPS( Uninterrpted Power System)

 

UPS has suitable for use in hospital, high tech building by selecting to keep normal operation or door open, also the controller can be attached with fire alarms sensor and other security systems to have more safeties.

 

model DV5

DV5 is a safety thru-beam sensor designed for automatic door control, and is similarly suited for other applications where a narrow field of detection is required. Each set consists of a controller , equipped with one (DV5100) or two (DV5200) pair of emitter/ detector sensor. Tested to ANSI 156.10, EN12445.

model SG8500

SG8500 is a microwave contactless sensor-switch with two modes of operation. In ‘Sense’ mode, when motion is detected, an output relay activates the device that SG8500 is connected to. In ‘Switch’ mode, the output relay will toggle “ON” or “OFF” on the device.

Without the need for physical contact, the SG8500 promotes safety and hygiene. It is especially useful for use clean room environment such as hospitals, food processing and handling, pharmaceutical, bio-chemicals and bio-medical industry.

AgilSense Contactless Switch is not affected by any environment factors, (i.e. lighting, temperature or sound) which are typical of conventional contactless switch. It is activated by directional motion towards the switch panel.

SG8500 is also especially advantageous to the people with disabilities, as it offers convenience and comfort by facilitating access to daily apparatus.

model KF 100

KF KLASSIC Series is another innovative Bi-directional high frequency Motion Detector for automatic door activation. They are simple to install and manufactured using AgilSense most popular X-band antenna modules

model ATD360

The microwave motion sensor is installed at an automatic door and senses the motion of a man or an obiect to open and close the automatic door. power supply AC12-24V/DC12-30V, Contact capacity 24V/1A ,power consumption 2W Max , Frequency -24.125GHZ, Max installation height 3.5 M ,Max sensing distance 4m(W)x2m(D)(based on 2.2m of installation height)

model ATD-10SB

The safety sensor opens and closes agin an automatic door if there is an object that is sensed in an instant when it is operated. power dc12V-40V/AC10V-30V size 44x114x30mm weight 58g (Excluding the battery) contact capacity 0.5A/125Vac,2A/30VDC Photo Transmitter / Receiver :10M(33ft )

model ATD4501

The proximity sensor is to open and close an automatic door when a hand is close to the front. power DC12V-40V+-10% ,AC10V-AC30V+-10% weight 49 g power consumption quiescent current 10mA / orking current 30mA sensing distance Adjustable by the user within 45 cm size 39LX 121W X19H MM , Contact capacity .5A/125VAC , 2A/ 30VDC

model ATD1 / 2 / 3

This automatic door switch is installed at the entrance and in the inside of a toilet for the physically challenged to automatically open and close the door. 253g-controller ,212g-internal operation switch ,217 external operation switch ,size 56x171x41 mm( controller ) ,150x170x18 mm(switch) ,power 2A/24vdc ,2A/120vac

model ATD5 / ATD3

ATD5 wireless switch ,power supply -lithium battery(3v cr2450)2ea ,Frequency-447.600MHz ,Modulation-FM(FSK NRZ) size-34LX179WX11H mm ,weight 58g(excluding the battery)

ATD3 recevier ,power supply- AC220v+-10% 60Hz DC12V-30V/AC12V-24V, contact capacity-.5A/120VAC ,2A/30VDC , sensitivity -100dBm , size 56Lx171Wx41H mm , weight 251g

 

 

                                             หน้า 1/1
1
[Go to top]E - M a i l : E A S a l a r m @ h o t m a i l . c o m

บริษัท อี เอ เอส อลาร์ม จำกัด.
ที่อยู่ :  เลขที่ 119/23 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอัสสัมชัญ) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร 038-775524-5 Hotline คุณชวลิต 0990-800-800