ReadyPlanet.com
dot


40


Company Profile

 Company Profile

         บริษัท อี เอ เอส อลาร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  119/18-19  ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

        เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงงาน สำนักงาน อาคารสถานที่ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หรือแม้แต่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ มีหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีและระบบตรวจจับที่ทันสมัย สามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

บริการและจำหน่าย ( ปลีก-สง )

 • ·       ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System )
 • ·       ระบบควบคุมการเข้า - ออกภายในสถานที่ ( Access Control System )
 • ·       ระบบเสียงประกาศ ( Public Address System )
 • ·       ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ( Inrusion System )
 • ·       ระบบป้องกันอัคคีภัย ( Fire Alarm System )
 • ·       ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ (Barrier Gate)
 • ·       ระบบควบคุมการทำงานในบ้าน (Smart Home System)
 • ·       ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก Emergency Light and Exit Sign )
 • ·       ระบบดับเพลิง ด้วยแก็สและสารเคมี ,อุปกรณ์ผจญเพลิง ( Fire Frighting )
 • ·       ระบบ ประตูอัตโนมัติ ( Autodoor )
 • ·       ระบบประตูรั้ว รีโมท Gate Mortor Remote )
 • ·       ระบบประตูม้วน ไฟฟ้า ( Shutter Door Auto )
 • ·       ระบบล็อคไฟฟ้า ประตูทางออกฉุกเฉิน ( Electronic Lock Emergency Door )
 • ·       อุปกรณ์ เซฟตี้ และจราจร ทุกชนิด ( All Safety & Traffic Tool )

 

 SECURITY SYSTEMS

       ในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Security System นั้นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากไม่ว่าเป็นกลุ่มสำนักงานสถานที่ราชการที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียนมหาวิทยาลัย โรงงาน หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินทั้งนี้คงเป็นเพราะลักษณะการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากคุณสมบัติเด่น ๆ ดังกล่าวทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆให้สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทดแทนการเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เพื่อมาเดินตรวจตรา ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเสมือนมีคนดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงประโยชน์ที่ได้รับอย่างเห็นได้ชัดของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น

 • ·       ป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือบุคคลในพื้นที่
 • ·       ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า
 • ·       ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการควบคุม
 • ·       เฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
 • ·       ตรวจจับผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิด

 

       ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงควรจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยมีการออกแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกันสภาวะของการใช้งานและพื้นที่ที่ใช้งาน จะต้องมีระบบการจัดการและบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษาระบบระบบที่เกี่ยวข้อง กับงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

                  E - M a i l : E A S a l a r m @ h o t m a i l . c o m

บริษัท อี เอ เอส อลาร์ม จำกัด.
ที่อยู่ :  เลขที่ 119/23 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอัสสัมชัญ) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร 038-775524-5 Hotline คุณชวลิต 0990-800-800